• Vrienden van SDOB

   

  In 1988 heeft de toenmalige jubileumcommissie in het kader van het 60-jarig bestaan van S.D.O.B. als cadeau ‘De Vrienden van S.D.O.B.’ aan het bestuur aangeboden. Deze ‘Vriendenclub’ startte toen met ongeveer 75 deelnemers. Doelstelling was S.D.O.B. structureel wat meer extra financiële middelen te verschaffen om zodoende extra ‘dingen’ te kunnen doen. Concreet betekende dit dat S.D.O.B. elk seizoen een financiële oppepper kreeg van zo’n 7.500 gulden.

  Ondertussen is ‘De Vrienden van S.D.O.B.’ alweer 35 jaar oud en heeft al in totaal meer dan 170.000,- kunnen bijdragen aan SDOB. Het ledental is sinds die tijd gestegen tot boven de 100 deelnemers. Dit aantal Vrienden proberen we met hand en tand te verdedigen maar wordt steeds lastiger. Doelstelling moet in ieder geval zijn een consolidatie van de huidige 102 Vrienden maar liever nog een groei naar 120 ondersteuners. Per seizoen 5 a 10 nieuwe Vrienden erbij lijkt ons prachtig!

  De Vrienden van SDOB hebben een eigen logo, hebben we eigen plek op de S.D.O.B.-website, er hangen 2 reclameborden, hebben een eigen vlag en er komt een eigen nieuwsbrief op geregelde tijden bij de Vrienden binnen. Uiteraard hebben we jaarlijks onze Algemene Jaarvergadering.

  We doen donaties voor oud en jong en op allerlei gebied: coach- en trainingsjassen, trainingspakken, ballenvangers, geluidsinstallatie, keuken- en kantine inventaris, kunstgras trainingshal, dug-outs, nieuwe leemzandlaag trainingsveld, bijdrage aan Paastoernooi, catering diverse activiteiten, bijdrage aan extra licht, paden en boarding. En de jeugdafdeling heeft altijd onze extra interesse.

  Een opvallend feit is dat De Vrienden van S.D.O.B. een onafhankelijke zelfstandige juridische stichting is. Tegenwoordig kun je als bestuurder persoonlijk hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld bij ‘onbehoorlijk bestuur’. Bovendien gaat er dus veel geld om bij de Vrienden. Een meer professionele omgeving en betere bescherming leek ons dus zeer gewenst. Een ander bijkomend aspect is dat je als stichting kunt opteren voor bepaalde subsidies. Deze zaken hebben er toe geleid dat wij ons per 27 juli 2005 bij notaris Bosboom te Monnickendam officieel (weer) hebben laten oprichten.

  De Vriendenclub is dus als zodanig meer volwassen. En dat is nodig ook als je je meer wilt profileren en voor de toekomst een heldere duidelijke club wilt blijven met een eigen identiteit. In deze vorm kan S.D.O.B. nog veel plezier beleven aan zijn ‘Vrienden’, want S.D.O.B. is en blijft het enige doel van de Vrienden van S.D.O.B.!

  Even voor uw helderheid. Op dit moment bestaat het bestuur van ''De Vrienden van S.D.O.B.'' uit Willem Haars (voorzitter), Lineke Spaan (secretaris), Rini te Boekhorst (penningmeester), Jan Tromp (ledenadministratie) en George Geugjes (IT).

  Bent u nog geen lid van ‘De Vrienden van S.D.O.B.’ meldt u zich dan aan via het aanmeldformulier.
  Dit kan ook bij Jan Tromp, Woudweeren 16, 1151 AV te Broek in Waterland, telefoon 06-51066103 of stuur een e-mail aan vriendenvan@sdob.nl.

  Voor € 50,- per jaar wordt u een gewaardeerd ondersteuner van S.D.O.B. We hopen dat u ook Vriend wilt worden,

  Met ‘Vrienden’ groet,
  Bestuur van ''De Vrienden van S.D.O.B.''