• Vrienden van SDOB

  In het kader van het 60-jarig bestaan van S.D.O.B. in 1988 heeft de toenmalige jubileum-commissie als cadeau 'De Vrienden van S.D.O.B.' aan het bestuur aangeboden. Deze 'Vriendenclub' startte toen direct met 75 deelnemers. Doelstelling was en is S.D.O.B. structureel meer financiële middelen te verschaffen om zowel extra materiële als extra immateriële zaken te kunnen realiseren.

  Inmiddels zijn 'De Vrienden van S.D.O.B.' alweer 30 jaar oud en is er meer dan € 140.000,-- aan de club geschonken! Wat is o.a. allemaal betaald: sproei-installatie, kunstgras in de hal en op het 2e veld, krijtkar, coachjassen, scheidsrechtertenues, koffiezetapparaat, frituurinstallatie, busreizen voor de jeugd, bijdrage toernooien, kopieerapparaat, nieuwe bestuurskamer begane grond, compressor, ballenvangers, trainingsdoeltjes, fietsenrekken, geluidsinstallatie binnen en buiten, beamer, bijdrage beveiliging, dug-outs, bijdrage evenementen technische commissie, ronde tafel, schoonmaakapparatuur, bolderkar en zandophogingen trainingsveld en hal. Kortom een enorme lijst!

  Het ledental steeg sinds 1988 eerst tot boven de 100 deelnemers. Afgelopen jaren is de ledenlijst echter geslonken richting 90 Vrienden. Dit jaar hebben we deze neergang weten te stoppen en zitten we weer in de lift. Onze doelstelling is minimaal 100 Vrienden. Het is belangrijk dat iedereen binnen S.D.O.B. onze lijst probeert uit te bouwen.

  Op 27 juli 2005 zijn de 'Vrienden van S.D.O.B.' bij notaris Bosboom te Monnickendam een officiële stichting geworden. De Vriendenclub is hiermee meer volwassen geworden. En dat is nodig ook als je je meer wilt profileren en voor de toekomst een heldere, duidelijke club wilt blijven met een eigen identiteit. In deze vorm kan S.D.O.B. nog veel plezier beleven aan zijn 'Vrienden', want S.D.O.B. is en blijft het enige doel van 'De Vrienden van S.D.O.B.'

  Het bestuur bestaat uit Willem Haars (voorzitter), Lineke Spaan (secretaris), Rini te Boekhorst (penningmeester), Jan Tromp (ledenadministratie) en George Geugjes (website).

  Bent u nog geen lid van 'De Vrienden van S.D.O.B.' meldt u zich dan aan bij Jan Tromp, Woudweeren 16, 1151 AV te Broek in Waterland, telefoon 020-4031771 of email naar vriendenvan@sdob.nl. Voor slechts € 50,-- per jaar wordt u een gewaardeerd ondersteuner van S.D.O.B.

  Met 'Vrienden' groet,

  Het bestuur van 'De Vrienden van S.D.O.B.'