• Elk jaar worden er rond de ALV in oktober obligaties uitgeloot voor inwisseling. Houders van de obligaties kunnen zich vervolgens melden bij onze penningmeester. Dat kan per mail.

    Een overzicht van alle uitgelote obligaties sinds 1997 vindt u hier.