• Sponsor worden

  Om onze toekomst veilig te stellen en onze plannen te kunnen realiseren kunnen we niet zonder uw bijdrage. Een toekomst, waarbij we u – meer dan in het verleden - graag willen betrekken, want dankzij uw structurele bijdrage wordt het de vereniging mogelijk gemaakt haar grote jeugdafdeling – de circa 280 jeugdleden vormen 2/3 deel van ons ledenbestand – in stand te houden en vooral kwaliteit te bieden. Tevens zijn we in staat om die extra dingen te doen, die de vereniging aantrekkelijk houden voor de leden.

  Hieronder vindt u een beschrijving van de mogelijkheden tot sponsoring die SV SDOB u biedt.

  SPONSORING

  SV SDOB

  SV SDOB, opgericht in 1928, heeft bij aanvang van het seizoen 2023-2024 ongeveer 380 voetballende leden, als volgt verdeeld:

  • Jeugdleden: ongeveer 280 (19 jeugdteams, waaronder 6 meisjesteams).
  • Senioren zaterdag: onze selectie Za1 en Za2 speelt op de zaterdag en bestaat uit zo'n 30 man.
  • Senioren zondag: ongeveer 100 leden (zeven teams, waaronder een damesteam en drie 7-tegen-7 teams).
  • Op dinsdagavond spelen ouders een recreatief potje voetbal.

  In het het maatschappelijke veld van Broek in Waterland speelt SV SDOB een belangrijke rol. In het dorp zijn circa 800 wooneenheden. Ongeveer 150 (19%) van deze wooneenheden hebben een band met SV SDOB. Daarmee draagt de vereniging haar steentje bij aan de vorming en opvoeding van een groot deel van de Broeker jeugd en levert zij een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie binnen de dorpsgemeenschap.

  Binnen de voetbalcompetitie, die zich in regionaal Waterlands verband afspeelt (het eerste herenelftal speelt in de vierde klasse tegen teams die uitkomen in Amsterdam en de omliggende dorpen ten noorden van Amsterdam), staat SV SDOB bekend als een gezellige, sportieve en correcte vereniging. Er is sprake van een positieve uitstraling.

  Wat kan SV SDOB voor haar sponsors betekenen?

  Door de regionale Waterlandse positie van SV SDOB biedt het adverteren door middel van de verschillende mogelijkheden, de sponsoren de kans om bij te dragen aan de vergroting van de naamsbekendheid. Het positieve oordeel dat men over SV SDOB heeft, draagt daar zeker aan bij.

  Aanbod en mogelijkheden: een kort overzicht

  Rondom het veld en in de kantine:

  • Reclame seniorenploegen op trainingspakken, shirtjes, broekjes en/of tassen
  • Reclame jeugdploegen op trainingspakken, shirtjes, broekjes en/of tassen
  • Wedstrijdbal jeugd of senioren met vermelding groot bord in de kantine
  • Sponsorborden hoofd-en B-veld 

  De sponsorborden op het hoofdveld kennen een afmeting van 80 x 240 cm en hangen volop in het zicht voor alle bezoekers.

  Nieuwe media:

  • Advertentie op de website met mogelijkheid om website en/of e-mailadres te linken
  • Advertentie op de mailing met mogelijkheid om website en/of e-mailadres te linken
  • Advertentie met mogelijkheid om website en/of e-mailadres te linken
  • Advertentie op het sponsorbord in de kantine
  • Advertentie op lichtkrant/tv/beamer
  • Advertentie op scorebord

  Contactpersoon sponsoring/advertenties.

  Jorrit Verweij, penningmeester@sdob.nl of 06-51298640.