• SDOB jeugdfonds

  Amateurvoetbalclubs - en zeker kleine clubs zoals SDOB - zijn voor hun financiën grotendeels afhankelijk van sponsoring en opbrengsten van hun kantine. De contributies voorzien slechts voor een relatief klein gedeelte in het kapitaal van de club. Waarom zo’n club dan toch draait? Omdat het benodigde werkkapitaal voor vrijwel 100% wordt geleverd door vrijwilligers. Zonder vrijwilligers, die teams coachen en trainen, het terrein en de faciliteiten onderhouden en kantinediensten draaien, kan een club als SDOB niet functioneren, de beschikbare gelden zijn onvoldoende om voor deze zaken betaalde krachten in dienst te nemen. Voor extra faciliteiten kunnen wij gelukkig ook gebruik maken van de inbreng van de Vrienden van SDOB. De laatste jaren blijkt door kostenstijging de begroting van SDOB sterk onder druk te staan. Contributieverhoging is onvermijdelijk om de club gezond te houden.

  De toekomst van SDOB staat of valt in de eerste plaats met de belangstelling van de jeugd voor onze club. Zolang SDOB maar voldoende aanwas heeft aan de onderkant, hoeven wij ons weinig zorgen te maken over het feit dat veel voetballers hun lidmaatschap op latere leeftijd beëindigen, omdat ze uit de omgeving vertrekken of ophouden met voetballen.

  Het SDOB Jeugdfonds is een door de Jeugdcommissie van SDOB beheerd fonds waarvan de opbrengsten worden gebruikt voor projecten die tot doel hebben om de aantrekkelijkheid van SDOB voor jeugdige spelers en hun betrokkenheid te behouden en te vergroten.

  Voorbeelden van activiteiten die uit het fonds worden gefinancierd zijn:

  • Jeugdclinics;
  • Voetbaltoernooien
  • Teamactiviteiten zoals bowlen,
  • Aanschaf sportmaterialen;

  De Jeugdcommissie rapporteert op de website regelmatig over de lopende en toekomstige activiteiten die onder de vlag van het SDOB Jeugdfonds worden uitgevoerd. Het Jeugdfonds is afhankelijk van uw vrijwillige bijdragen. Als u meer u doneert kunnen er meer projecten met het Jeugdfonds worden gefinancierd.

  U zult zeggen, ik betaal voor mijn voetballende kinderen al jaarlijks contributie, is dat niet voldoende? Dat is het inderdaad. Het Jeugdfonds is bedoeld voor mensen die wat meer kunnen en willen. Een bijdrage aan het Jeugdfonds geef je, omdat je het je kan permitteren en tevens SDOB en de toekomst van de SDOB-jeugd een goed hart toedraagt.

  De Jeugdcommissie

  Donaties kunnen worden overgemaakt aan:
  sv SDOB, Broek in Waterland, bankrekeningnummer NL 83 RABO 0310 7537 75 o.v.v. SDOB Jeugdfonds