• JC druk bezig met indeling jeugdteams

 • Indeling jeugdteams seizoen 2021 – 2022
  Hoewel we nog volop aan het trainen en onderlinge partijtjes aan het spelen zijn, is de Jeugd Commissie ('JC') bezig met de voorbereidingen voor volgend seizoen.

  Er moet een nieuwe indeling gemaakt worden, want sommige spelers/speelsters stoppen, er komen nieuwe leden bij, sommige teams gaan op een groter veld spelen en/of het speelniveau verandert. Ook train(st)ers en coaches komen en gaan, de veldindeling verandert, enzovoorts. Kortom, een nieuw seizoen moet goed voorbereid worden. We krijgen elk jaar vragen hoe dat gaat, dus vandaar dat we proberen dit uit te leggen.

  Nieuwe indeling

  • 1x per jaar een volledig nieuwe indeling
  • Indeling op basis van gelijkwaardigheid: zoveel mogelijk zelfde leeftijd en voetbal beleving
  • Voor de zomer wordt de nieuwe indeling bekend gemaakt via website SDOB

  Het maken van een nieuwe indeling is een hele puzzel, die niet op basis van een rekenformule uitgevoerd kan worden. De basis voor de indeling is het Jeugdplan en uiteraard de regels die de KNVB ons voorschrijft (leeftijd restricties en mogelijke dispensaties). Uitgangspunt in ons Jeugdplan is dat we zoveel mogelijk gelijkwaardige teams samenstellen, qua leeftijd, voetbalbeleving en voetbalkwaliteit. Het ideaalplaatje is dat alle spelers in een elftal spelen met leeftijdsgenoten waarin zij gelijkwaardig zijn of net iets afwijken, positief of negatief. SDOB hoopt dat dit ertoe leidt dat spelers een gezamenlijke groei doormaken en dat alle spelers de juiste weerstand ondervinden. Op die manier zullen spelers zich op hun gemak voelen binnen de spelersgroep. De trainer kan zijn/haar oefenstof hierdoor ook beter afstemmen op het collectieve niveau van de groep.

  Om tot een evenwichtige indeling te komen voor zoveel mogelijk spelers en speelsters overleggen de leden van de JC, waaronder het Hoofd Jeugdopleiding, in een vroeg stadium met trainers. Wij doen in principe niet aan selectiewedstrijden, want we vinden dat er voldoende wedstrijden zijn om onze spelers/speelster goed te kennen. Maar soms zijn er twijfelgevallen, en dan houden we een speler/ster een tijdje goed in de gaten

  Met de input van de trainers en het advies van het Hoofd Jeugdopleiding maakt de JC gezamenlijk een concept indeling. De concept indeling wordt gepresenteerd en besproken met de huidige coaches en teamleiders. Na deze bespreking wordt de indeling definitief en gepubliceerd op de website van SDOB. Het precieze tijdstip wordt van tevoren aangekondigd, maar ruim voor het einde van het seizoen, meestal in juni.

  Indien er vragen zijn over dit proces, of over de indeling zelf, dan kun je het beste contact opnemen met de desbetreffende jeugdcoördinator (zie https://www.sdob.nl/contactpersonen). We nemen alle opmerkingen en suggesties serieus mee in de overwegingen. De JC probeert een indeling te maken die past binnen de regels van de KNVB en die voor iedereen zo goed mogelijk uitpakt. Het is helaas niet altijd te voorkomen dat een kind ongelukkig is met de indeling. Toch blijkt vaak tijdens  het seizoen dat een speler/ster zijn plek vindt en speelplezier heeft. Wel kijken we rond de winterstop of er nog indelingswijzigingen gemaakt moeten worden, maar die proberen we zoveel mogelijk te beperken.

  Trainers, coaches en teamleiders

  • Elk jaar behoefte aan nieuwe train(st)ers en coaches
  • Voor alle niveaus en leeftijdscategorieën

  Elk team verdient natuurlijk ook een train(st)er/coach en/of teamleider. SDOB is een recreatieve club die draait op vrijwilligers en ook de train(st)er/coaches/teamleiders zijn vrijwilligers die er veel plezier aan beleven om samen met een groep kinderen of jongeren met voetbal en het team bezig te zijn.

  We hebben altijd behoefte aan train(st)ers en coaches. We hebben teams in diverse leeftijdscategorieën en verschillende voetbalniveau's, dus of je nu een gediplomeerd train(st)er bent of niet, zelf voetbalt of niet, jong bent of oud, als je het leuk vindt om samen met een groep kinderen of jongeren bezig te zijn, meld je aan! Naast een kleine onkostenvergoeding krijg je begeleiding van het Hoofd Jeugdopleiding, organiseren we trainersbijeenkomsten en mag je cursussen volgen. Als je hierover vragen hebt, neem dan contact op met Hoofd Jeugdopleiding René de Vries of één van de jeugdcoördinatoren (zie https://www.sdob.nl/contactpersonen).

  Wat als je wilt stoppen?
  We hopen natuurlijk dat iedereen doorgaat met voetballen bij SDOB, maar er kunnen diverse redenen zijn dat leden willen stoppen. Het is dan belangrijk dit op tijd aan te geven zodat we hier in de indeling rekening mee kunnen houden. Opzeggingen of overschrijvingen naar andere verenigingen dienen daarom vóór 1 mei schriftelijk of per e-mail bij onze ledenadministratie gemeld te worden (Ans Evenboer: ledenadministratie@sdob.nl). Indien de opzegging na 30 april is ontvangen zal het lidmaatschap nog 1 seizoen doorlopen. Het seizoen loopt vervolgens door van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. We vinden het prettig als ook de teamleider geïnformeerd wordt.

  Tot slot
  We hopen natuurlijk dat volgend seizoen weer een beetje een ‘normaal’ seizoen wordt, met leuke en spannende competitiewedstrijden op ons gezellige complex midden in het dorp. Wij kijken daar enorm naar uit!

  Download Jeugdplan