• Agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Notulen jaarvergadering 4 november 2019
  3. 2-jaarverslag 2019 - 2021
  4. 2-jaarsverslag jeugd 2019 - 2021
  5. Financieel 2-jaarsverslag 2019 - 2021
  6. Projecten 2021-2022
  7. Begroting 2021 - 2022
  8. Bestuursverkiezing
      - 2020 aftredend en herkiesbaar: Sander ten Dam (voorzitter)
      - 2021 aftredend en herkiesbaar Ans Evenboer (secretaris) en Ger Meijn (bestuurslid)
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

  Om de vergadering zo efficiënt mogelijk te laten verlopen gaan we er van uit dat iedereen de stukken heeft gelezen. De stukken zijn vertrouwelijk en zullen op verzoek per email door Ans Evenboer (ans.evenboer@kpnplanet.nl) worden toegestuurd.

  Download Agenda