• Algemene Ledenvergadering 2023

    Op maandagavond 13 november vond de Algemene Ledenvergadering van s.v. SDOB plaats in kantine het Noordsche Bosch.

    De vergadering werd goed bezocht. Diverse onderwerpen passeerden de revue. Aftredend voorzitter Sander ten Dam werd herkozen.

    Hieronder enkele foto's voor een kleine impressie.