Hoofdsponsor

Dirk de Waart

WILT U MET UW BEDRIJF OF MERK OOK PROMINENT IN BEELD?


Website mede mogelijk gemaakt door

WebWaterland.nl

Kosten en voorwaarden 2019-2020

 Contributie 2019 - 2020

 Categorie Seizoen 2018-2019
Senioren € 233,=
7-tegen-7 senioren € 166,=
35+ €   110,=
Voetbal voor ”Ouders” € 166,=
O19 - O18 * € 221,=
O17 - O16 * € 204,=
O15 - O12 * € 187,=
O11 - O08 * € 176,=
O7 * € 155,=
(Trainend) niet spelend lid € 166,=
Donateurs Minimaal € 25,=
Verenigingsfunctionaris € 0,=

* Inclusief kledingbijdrage van € 25,00 per seizoen voor de ter beschikking gestelde sportkleding en inclusief bijdrage Zwaluwaktie van € 1,00 per jeugdlid (Jaarlijks komen meer dan 300.000 jeugdspelers in actie voor hun leeftijdgenootjes met een spierziekte of een andere beperking).

Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daarop volgende jaar. De hoogte van de contributie wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld door de ledenvergadering. De hoogte van de contributie is leeftijdsgebonden met uitzondering van de 7-tegen-7 teams en de leden van het “oudervoetbal”.

Indien uw kind in een afwijkende leeftijdscategorie speelt, dan geldt de contributie die bij de leeftijd past.

Afwijkende contributiebedragen ten opzichte van deze contributiebedragen zijn niet mogelijk! Ook indien u tussentijds opzegt of minder aan spelen / trainen toekomt!

Meent u desondanks wegens uitzonderlijke oorzaken in aanmerking te komen voor aangepaste contributiebedragen, neemt u dan contact met het bestuur: bestuur@sdob.nl.

Betalen

ClubCollect verzorgt de contributie-inning voor SDOBHet innen van uw contributiefaktuur besteden wij uit aan ClubCollect. U kunt kiezen voor betaling ineens of voor gespreide betaling.

Ieder lid heeft bij een persoonlijke ClubCollect pagina, waarop de fakturen van alle huisgenoten overzichtelijk worden weergegeven.

U dient hier in te loggen met uw persoonlijke inloggegevens, eenmalig uw persoonlijke contactgegevens te controleren en eventueel te actualiseren.

Heeft u nog geen inlogcode of bent u het wachtwoord kwijt, dan vraagt u een nieuwe aan via de penningmeester. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Club Collect: https://clubcollect.com/nl/members

De contributies zijn verschuldigd bij aanvang van het seizoen. Club Collect benadert u in augustus namens SDOB per email of, indien er geen email adres bekend is, per sms of per post.

Indien uw contactgegevens wijzigen verzoeken wij u deze tijdig door te geven aan de ledenadministratie: ledenadministratie@sdob.nl.

Let op!! De vereniging zal geen nota per post aan u verzenden. U dient zelf actie te ondernemen en contact met de penningmeester op te nemen wanneer u geen bericht ontvangt.

Niet betalen?

Indien de betaling op 1 september niet is ontvangen én er geen gespreide betalingsregeling is overeengekomen kan het bestuur het lidmaatschap opschorten. U of uw kind is vanaf deze datum niet meer speelgerechtigd.

Indien de betaling niet voor eind september is betaald, is het bestuur gerechtigd de vordering zonder verdere aankondiging uit handen te geven aan een incassobureau. De hierbij behorende incassokosten zullen door het incassobureau, naast de contributie, bij u in rekening worden gebracht.

Opzeggingen en overschrijvingen

Uw lidmaatschap loopt tot het eind van het seizoen (30 juni) en wordt geacht automatisch voor een heel jaar te zijn verlengd, tenzij u vóór 1 mei heeft opgezegd.

Opzegging dient te gebeuren schriftelijk of per e-mail bij onze ledenadministratie. Uw opzegging moet dus uiterlijk 30 april bij de ledenadministratie zijn ontvangen. U ontvangt tijdig een bevestiging van afmelding.

Indien de opzegging na 30 april is ontvangen zal het lidmaatschap nog 1 seizoen doorlopen. Het seizoen loopt vervolgens door van 1 juli tot 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Voor beëindiging van het lidmaatschap of overschrijving naar een andere vereniging kunt u contact opnemen met Ans Evenboer: ledenadministratie@sdob.nl

Op grond van onze statuten is bij een tussentijdse opzegging altijd de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd. De vereniging is gerechtigd de verschuldigde contributie te innen tot het moment dat het lidmaatschap door de vereniging is beëindigd.

Contact

Voor vragen over contributies kunt u contact opnemen met de penningmeester: penningmeester@sdob.nl

Als u vragen heeft over uw lidmaatschap kunt u contact opnemen met Ans Evenboer (ledenadministratie@sdob.nl).