Hoofdsponsor

Dirk de Waart

WILT U MET UW BEDRIJF OF MERK OOK PROMINENT IN BEELD?


Website mede mogelijk gemaakt door

WebWaterland.nl

Verklaring Omtrent Gedrag

Nieuw beleid met betrekking tot onze vrijwilligers

Het bestuur van SDOB neemt de bij onze club werkzame vrijwilligers serieus en is zeer dankbaar voor de door hen geleverde inspanning. Echter, ook in een vrijwilligersorganisatie blijft van belang dat vrijwilligers die zich voor een bepaalde taak of functie inzetten daar geschikt voor zijn en over de benodigde kennis en ervaring, dan wel aanleg, beschikken.

Anders dan bij commerciële organisatie is bij vrijwilligersorganisaties het toetsen van geschiktheid geen vanzelfsprekende zaak. Over het algemeen bepaalt de vrijwilliger zelf dat hij ergens geschikt voor is. Dat gaat gelukkig bijna altijd goed, maar dus niet altijd. Wij hebben de laatste jaren allemaal gehoord van gevallen, ook bij sportverenigingen, waar sprake was van vrijwilligers die zich misdroegen. Ook dat is mogelijk en moeilijk te voorzien. Een vereniging kan en moet daarom zoveel mogelijk maatregelen nemen om onaangename verrassingen te voorkomen en de kans op ongewenst gedrag te verkleinen.

Het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van personen met een functie binnen de vereniging is één van die maatregelen. Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat bij justitie geen gedrag uit het verleden bekend is dat een bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het geven van training aan of het coachen van minderjarigen.

Een VOG lost natuurlijk niet alles op, maar geeft wel meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en ze vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij onze vereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met onze minderjarige leden laten we niet alleen zien dat we de veiligheid van onze leden serieus nemen. We voorkomen daarmee ook het terechte verwijt, wanneer er op dit vlak toch wat mis zou gaan en door deze maatregelen had kunnen voorkomen worden, dat we de maatregel niet hebben genomen. Kortom, er is eigenlijk geen argument te verzinnen waarom we onze bestaande en toekomstige vrijwilligers hun medewerking op dit punt niet zouden vragen.

Binnenkort zullen wij de procedure voor het aanvragen van een VOG voor onze huidige vrijwilligers in gang zetten. Hoe dat precies in zijn werk gaat zal aan alle vrijwilligers die het aangaat nog worden uitgelegd. Gelukkig is er weinig tijd en inspanning voor nodig en zijn er voor de vrijwilliger geen kosten aan verbonden.

Wij maken van de gelegenheid gebruik er nog eens op te wijzen dat SDOB sinds enige tijd ook beschikt over een Vertrouwenscommissie.  Op de website van onze club is te vinden wat daarvan het doel is en wie daarvan momenteel deel uitmaken. Als er problemen zijn waarvan de aard het met zich meebrengt dat deze niet met het bestuur of iemand anders van de club kunnen worden besproken, dan kan het probleem aan de Vertrouwenscommissie worden voorgelegd.

Het bestuur

22 mei 2015