Hoofdsponsor

Dirk de Waart

WILT U MET UW BEDRIJF OF MERK OOK PROMINENT IN BEELD?


Website mede mogelijk gemaakt door

WebWaterland.nl

Eindverslag kunstgrasperikelen

9-1-2017

Tijdens een bespreking afgelopen donderdag op het gemeentehuis, waarbij namens de gemeente onder meer de wethouder aanwezig was en de Waterlandse voetbalclubs, liet de gemeente, zoals viel te verwachten, weten geen aanleiding meer te zien voor een onmiddellijke vervanging van de korrels op de Waterlandse kustgrasvelden.

Wij hebben daar begrip voor getoond, maar nog wel betoogd dat onder het motto 'better save than sorry' er moet worden gezocht naar alternatieven waarvan buiten kijf staat dat deze gezond zijn en onschadelijk voor het milieu. Dat standpunt werd ook door de andere clubs en de gemeente onderschreven.

Voor ons betekent dat dat we weer normaal van het kunstgras gebruik zullen gaan maken.

Mocht er onder de leden belangstelling bestaan een werkgroep op te richten die zich in de tussentijd bezig gaat houden met een mogelijke vervanging op termijn en de bekostiging daarvan, dan horen wij dat graag. Uiteraard kunnen we er indien gewenst ook nog op de nieuwjaarsreceptie komende zaterdag verder over praten.

Wij hopen jullie in ieder geval komende zaterdag allemaal te zien, liefst al om 15.00 uur tijdens de zinderende wedstrijd tussen Noord en Zuid!

Het bestuur

Hartelijke groet,

Ruprecht