Hoofdsponsor

Dirk de Waart

WILT U MET UW BEDRIJF OF MERK OOK PROMINENT IN BEELD?


Website mede mogelijk gemaakt door

WebWaterland.nl

Kunstgras gevaarlijk deel 2

6-10-2016

Jullie hebben wellicht gisteren het programma van Zembla gezien over de mogelijke gezondheidsrisico's van onze kunstgrasvelden.

Van de Gemeente hebben wij inmiddels vernomen dat ook het SDOB kunstgrasveld is bestrooid met korrels gemaakt van oude autobanden (SBR-rubbergranulaat). Het bewijs dat spelen op dergelijke velden slecht voor de gezondheid zou zijn, is niet hard en daarom zullen de meeste organisaties (waaronder de KNVB) eerst verder onderzoek afwachten.

Wij zullen verder ieder voor ons zelf moeten bedenken welk gevolg wij aan dit nieuws verbinden. Er zijn nog vele andere dingen die wij doen, die risico's meebrengen voor onze gezondheid, maar meestal weerhoudt ons dat er niet van er mee door te gaan (kolencentrales, benzineauto's, bespoten groente, roken, alcohol, fijnstof etc.). Het bestuur van SDOB is wel van mening dat iedere zorg er een te veel is, dus wij gaan met de Gemeente overleggen of het mogelijk is de korrels zo snel mogelijk te vervangen door een alternatief product dat niet schadelijk is.

Uiteraard is het bestuur ook benieuwd naar jullie reacties. Het bestuur hoort ook graag van leden die expertise hebben die zou kunnen bijdragen aan een snelle oplossing van het probleem. Reacties kunnen jullie sturen aan bestuur@sdob.nl.

Namens het bestuur,

Ruprecht