Hoofdsponsor

Dirk de Waart

WILT U MET UW BEDRIJF OF MERK OOK PROMINENT IN BEELD?


Website mede mogelijk gemaakt door

WebWaterland.nl

26 oktober: meepraten over de toekomst van SDOB

30-9-2016

Onze club is van ons allemaal.

Vorig jaar is door bestuur en commissies van SDOB een clubvisie opgesteld. Deze visie vormt de basis van waaruit we de club met elkaar vormgeven en besturen. Juist omdat deze basis van ons allemaal is willen we graag met iedereen die betrokken is of zich betrokken voelt in gesprek.

Wij zijn benieuwd naar wat jullie vinden van deze visie, welke thema’s op de korte termijn belangrijk zijn voor de club.

Om dit met elkaar te bespreken, willen we een aantal discussieavonden organiseren. Een eerste discussieavond is voorzien voor woensdag 26 oktober om 20 uur. Mocht het een succes blijken, dan zullen meer avonden volgen. Ter voorbereiding op de avond is er een enquête opgesteld.

De clubvisie en de antwoorden op de enquête zullen het uitgangspunt vormen voor onze dialoog. Onder leiding van Daniella Zwaaf, professional coach en facilitator, zullen we met elkaar in gesprek gaan om de toekomst van SDOB vorm te geven.

Graag nodigen wij iedereen die deze club een warm hart toedraagt uit om aanwezig te zijn en bij te dragen aan deze dialoog. Ook onze jeugdleden zijn van harte welkom op deze avond.

Ben je van plan te komen, laat ons dat dan via bestuur@sdob.nl even weten.

Tot ziens op 26 oktober in de kantine!

Het Bestuur

Klik verder voor: