Hoofdsponsor

Dirk de Waart

WILT U MET UW BEDRIJF OF MERK OOK PROMINENT IN BEELD?


Website mede mogelijk gemaakt door

WebWaterland.nl

URGENT - Pleegouders gezocht

21-5-2016

In Nederland zijn meer dan 20.000 kinderen die, omdat zij niet bij hun ouders kunnen wonen, opgevangen moeten worden in pleeggezinnen. Het aantal gezinnen dat zich beschikbaar stelt voor pleegzorg is momenteel echter lang niet groot genoeg om voor alle kinderen voor wie dat nodig is een mooie plek te regelen. Het gaat dan vaak om kinderen die nog op de basisschool zitten.

Zoals veel mensen in Broek weten, hebben Rineke en ik jarenlang kinderen opgevangen. Met plezier, en natuurlijk ook met de nodige opofferingen.

Broek in Waterland is onbetwist een schitterende plek voor kinderen om onder ideale omstandigheden op te groeien, onder andere omdat er ook een prachtige voetbalclub is waar zowel meisjes als jongens met veel plezier voetballen. Kortom, het is voor een kind dat in een nieuw gezin terecht komt goed mogelijk snel zijn draai te vinden.

In Broek zijn ook een groot aantal gezinnen met jonge kinderen en je zou denken dat er daar wel een paar tussen zitten die bereid zijn een kind op te vangen en voor hem of haar tot zijn achttiende jaar te zorgen. De kosten van opvang worden vergoed en SDOB is, indien nodig, ook graag bereid een steentje bij te dragen en pleegkinderen tegen gereduceerd tarief de mogelijkheid te bieden om te voetballen.

Rineke en ik zijn graag bereid iedereen die meer informatie zou willen te woord te staan, maar uiteraard kan ook contact opgenomen worden met Spirit (zie hieronder), de organisatie die verantwoordelijk is voor pleegzorg. Wij kunnen bereikt worden op 020-4033712.

Hartelijke groet,

Ruprecht

Spirit pleegzorg

Maaike Maas

T: 020 – 5400 440 / 06 – 24 88 30 58

E: m.maas@spirit.nl

Iedereen kan pleegouder worden

Echtparen, alleenstaanden, homo of hetero, samenwonenden met of zonder kinderen: in principe kan iedereen pleegouder worden. De belangrijkste voorwaarden zijn dat je minimaal 21 jaar bent, een pleegkind een stabiele en veilige leefsituatie kunt bieden en een 'verklaring van geen bezwaar' van de Raad voor de Kinderbescherming krijgt.

Kijk voor meer informatie op www.spirit.nl/pleegouders en lees ervaringsverhalen van pleegouders en (voormalig) pleegkinderen via: www.supergewonemensengezocht.nl