Hoofdsponsor

Dirk de Waart

WILT U MET UW BEDRIJF OF MERK OOK PROMINENT IN BEELD?


Website mede mogelijk gemaakt door

WebWaterland.nl

Commissie Zaterdagvoetbal

8-3-2016

Enige tijd geleden ontstond bij een aantal leden het idee SDOB 1 te laten spelen op zaterdagmiddag in plaats van op de zondag zoals nu. Na overleg met Jeugdcommissie, Seniorencommissie en de selectiespelers, is het bestuur tot het oordeel gekomen dat een extra senioren elftal op de zaterdag goed is voor onze club, echter op voorwaarde dat het gaat om een nieuw te formeren elftal, ten einde te voorkomen dat een en ander ten koste zou gaan van het seniorenvoetbal op de zondag. Concreet betekent dit dat het bestuur het plan uitsluitend doorgang zal laten vinden, indien er per saldo minstens 15 nieuwe seniorenleden van SDOB lid worden, die geschikt zijn om één van de dan te formeren eerste elftallen (SDOB 1 (zon) en SDOB 1 (zat)) te spelen.

Het gaat dus om een extra team, als inderdaad blijkt dat daar voldoende animo voor is, bijvoorbeeld omdat sommige spelers uitsluitend op zaterdag kunnen of willen spelen. Het zondag seniorenvoetbal blijft even belangrijk voor de club.

Om de mogelijkheden verder te onderzoeken en eventueel een concreet voorstel te doen heeft het bestuur een bijzondere commissie “Zaterdagvoetbal” in het leven geroepen, waarvan deel uitmaken:

Van de spelers van het zaterdagelftal zal (evenals van ons zondagelftal) een bijzondere en maximale inzet worden verwacht. Het zal mede invulling moeten geven aan de in de Clubvisie geformuleerde ambitie. Het zaterdag team moet een team zijn waar de jeugdleden trots op kunnen zijn. Wij verwachten daarom dat het zaterdag seniorenelftal een positieve bijdrage aan het jeugdvoetbal zal leveren. Daarbij kan gedacht worden aan onder andere:

Bijkomend voordeel zou kunnen zijn de noodzaak en de mogelijkheid om het trainingsveld te gaan gebruiken als half veld, zodat daar competitiewedstrijden van de mini’s, en de F- en E- teams kunnen plaatsvinden. Op termijn zal worden gewerkt aan het leggen van kunstgras (verlichting is er al). Er hebben zich verder nieuwe sponsoren gemeld, zodat een en ander zonder extra kosten voor de club kan worden verwezenlijkt.

De Commissie Zaterdagvoetbal is inmiddels eenmaal in vergadering bijeen geweest om over het plan te praten. Uiteraard zal rekening worden gehouden met alle aspecten (bijv. alcoholbeleid, veldbezetting etc.). De Commissie is geinteresseerd in de mening van alle leden. Mocht je vragen of suggesties hebben, schroom niet met een van de commissieleden contact te zoeken.

Het Bestuur