Hoofdsponsor

Dirk de Waart

WILT U MET UW BEDRIJF OF MERK OOK PROMINENT IN BEELD?


Website mede mogelijk gemaakt door

WebWaterland.nl

Zuinig zijn op.... de Onderhoudsploeg

8-12-2015

Sterk door onderling begrip, dat kenmerkt onze club. Je zou anders toch geen lid willen zijn van een club met zo’n naam. Een vereniging is er vóór haar leden, maar is ook ván haar leden. Je wilt er zelf met plezier komen, maar je wilt toch ook dat anderen er met plezier komen. Een vereniging als SDOB functioneert niet vanzelf, er moet van alles geregeld worden. Je denkt misschien, dat het voldoende is dat je contributie betaalt. Dat is natuurlijk niet zo. Als er voor alles wat er moet gebeuren betaalde ondersteuning wordt geregeld, dan moet de contributie niet een béétje omhoog, maar behóórlijk. Kortom, er moeten ook leden zijn die bereid zijn wat voor de club te doen. En daarvan hebben wij er gelukkig heel veel!

Vandaag graag aandacht voor de onderhoudsploeg. Een groep mensen die er voor zorgt dat alles wat kapot is wordt gerepareerd, dat de velden er iedere zaterdag en zondag weer prachtig bij liggen, de lijnen zijn getrokken en nog veel meer. Iedere maandag komen zij bij elkaar om te bespreken wat er die week moet gebeuren.

Zij doen dat met veel plezier, maar er is ook ergernis. Ergernis over onnodige werkzaamheden. Onnodig, omdat ze voorkomen kunnen worden.

Een paar voorbeelden:

Jammer toch? Dat geld kunnen we beter aan een goede trainer besteden. En wie gaat het onderhoud doen als de leden van de huidige ploeg er opeens geen zin meer in hebben?

Het is onze club, laten we samen (dat wil zeggen iedereen) er voor zorgen dat onze spullen heel blijven, het terrein schoon en opgeruimd en laten we ons houden aan de gewone regels van fatsoen! Spreek elkaar er gerust op aan. Laten we zuinig zijn op onze Onderhoudsploeg!

Het bestuur