Hoofdsponsor

Dirk de Waart

WILT U MET UW BEDRIJF OF MERK OOK PROMINENT IN BEELD?


Website mede mogelijk gemaakt door

WebWaterland.nl

Agenda ALV 13 dec 2015

1-12-2015

Hierbij nodigen wij alle leden en belangstellenden uit voor de algemene ledenvergadering.

Bestuur s.v. SDOB


Datum     : zondag 13 december 2015   
Aanvang : 17.00 uur
Plaats      : kantine s.v. S.D.O.B.

 

Agenda:
1.    Opening en mededelingen
2.    Notulen 27 oktober 2014 (bijlage)
3.    Jaarverslag 2014-2015 (bijlage)
4.    Begroting 2015-2016 (bijlage)
5.    Bestuursverkiezing
       •    Aftredend en herkiesbaar: Ans Evenboer
       •    Voorstel extra bestuurslid: Ger Meijn
6.    Reacties op clubvisie (bijlage)
7.    Rondvraag
8.    Sluiting

Om de vergadering zo efficient mogelijk te laten verlopen gaan we er van uit dat iedereen de stukken heeft gelezen. De stukken zijn vertrouwelijk en zullen op verzoek per email door Ans Evenboer (ans.evenboer@kpnplanet.nl) worden toegestuurd.  

Agenda downloaden

Deze algemene ledenvergadering is anders dan anders --> Meer informatie.