Hoofdsponsor

Dirk de Waart

WILT U MET UW BEDRIJF OF MERK OOK PROMINENT IN BEELD?


Website mede mogelijk gemaakt door

WebWaterland.nl

Ruprecht Hermans volgt Kees Swart op als voorzitter SDOB

26-1-2015

SDOB heeft een nieuwe voorzitter. Tijdens de goedbezochte Bijzondere Ledenvergadering op 26 januari werd Ruprecht Hermans gekozen tot nieuwe voorzitter van SDOB.

Ruprecht is de opvolger van Kees Swart, die na ruim 6 jaar zijn taak als voorzitter neerlegde. Kees werd voor zijn uitzonderlijk grote verdiensten onder applaus van de aanwezige leden benoemd tot ere-voorzitter. Voorbeelden van zaken die Kees als voorzitter wist te realiseren zijn onder andere het kunstgrasveld voor SDOB (en de andere Waterlandse clubs), een versterkte bestuursstructuur, nieuwe kleedkamers, de actie 'Zonder licht zie je geen bal' en kunstgras in de trainingshal. De credits voor deze prestaties deelde Kees overigens direct met de vele vrijwilligers binnen de club, zonder wie deze prestaties niet hadden kunnen worden neergezet.

Aan Ruprecht nu de uitdaging om het vertrouwen van de leden waar te maken. Gezien zijn functioneren als voorzitter van de Jeugdcommissie moet dat zeker lukken. De leden van SDOB zien het in elk geval wel zitten in Ruprecht, zij kozen hem unaniem.

Op de foto Ruprecht Hermans, oud-voorzitter (en nu ere-voorzitter) Kees Swart en zijn vrouw Lydia.