Hoofdsponsor

Dirk de Waart

WILT U MET UW BEDRIJF OF MERK OOK PROMINENT IN BEELD?


Website mede mogelijk gemaakt door

WebWaterland.nl

Leden keuren bestuursbeleid goed

5-11-2019

Gisteravond weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering van SDOB. Zoals het hoort, legde het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen seizoen en lichtte het zijn plannen voor dit seizoen toe.

Uit de verslagen en de toelichtingen door de betreffende bestuursleden bleek dat de vereniging weer goed gedraaid heeft. Omdat het goed gaat met SDOB zou je zeggen dat de vergadering een beetje een verplicht nummer zou worden, maar dat was zeker niet het geval. Er werd druk en constructief gediscussieerd over de uitdagingen en problemen waar de club voor staat. Bijzonder punt van aandacht was het onderhoud aan de accommodatie. Op dit terrein laat de gemeente Waterland helaas, ondanks alle inspanningen van het bestuur, structureel steken vallen. En natuurlijk was de vergadering, zoals elke gelegenheid waar SDOB-ers bij elkaar zijn, een gezellig gebeuren.

De kascommissie verleende het bestuur décharge, met enige kanttekeningen bij de toegankelijkheid van de financiële informatie. De complimenten en het applaus voor het bestuur aan het eind van de vergadering waren verdiend.Onze hoofdtrainer Nick van de Bunt lichtte na de vergadering zijn plannen, werkwijze en visie met betrekking tot de selectie toe. Interessant en positief verhaal! Meer over het eerste hoort u overigens op 22 november, want dan presenteert de selectie zich namelijk aan de leden en andere geïnteresseerden.