Hoofdsponsor

Dirk de Waart

WILT U MET UW BEDRIJF OF MERK OOK PROMINENT IN BEELD?


Website mede mogelijk gemaakt door

WebWaterland.nl

Uitnodiging ALV 4 nov 2019

17-10-2019

Hierbij nodigen wij alle leden en belangstellenden uit voor de algemene ledenvergadering van sv SDOB.

Datum:
maandag 4 november 2019
Aanvang: 20:30 uur (aansluitend aan de jaarvergadering van De Vrienden van SDOB)
Plaats: 
kantine s.v. S.D.O.B.

 

 

 


Agenda:

  1. Opening en mededelingen
  2. Notulen 8 oktober 2018 (bijlage)
  3. Jaarverslagen - Bestuur - Senioren - Jeugd 2018-2019 (bijlage)
  4. Begroting 2019-2020 (bijlage)
  5. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar: Jorrit Verweij (penningmeester)
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

Om de vergadering zo efficiënt mogelijk te laten verlopen gaan we er van uit dat iedereen de stukken heeft gelezen. De stukken (bijlagen) zijn vertrouwelijk en zullen op verzoek per email door Ans Evenboer (ans.evenboer@kpnplanet.nl) worden toegestuurd.

Na de vergadering zal onze hoofdtrainer Nick van der Bunt zijn plannen voor dit seizoen toelichten.

Klik HIER om de agenda te downloaden/printen.

Bestuur s.v. SDOB