• Beste leden,

  Het is alweer ruim een jaar geleden dat we onze laatste ledenvergadering hebben gehad. Ook in coronatijd moet en wil het Bestuur natuurlijk netjes verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid en daarbij de plannen voor het nieuwe (of eigenlijk lopende) seizoen aan de leden voorleggen.

  Dat doen we na de feestdagen, en wel op 11 januari 2021 om 20.00 uur.

  Vanwege de corona-richtlijnen maken we er een volledig digitale bijeenkomst van. Een unicum in de lange historie van SDOB!

  Op de agenda staan de gebruikelijke punten, waarbij we vanwege de beperktere interactie ons in de bespreking zullen beperken tot de verplichte onderdelen: Financiële verantwoording en Bestuursverkiezing.

  Over andere onderdelen zijn we vanzelfsprekend bereid te praten en/of verantwoording af te leggen, maar dat doen we liever op een moment dat we weer fysiek bij elkaar kunnen zijn. Mocht u tijdens deze ALV toch graag een ander onderwerp willen bespreken, geeft u dat dan aan bij de secretaris, Ans Evenboer, via secretaris@sdob.nl.

  Om deel te kunnen nemen aan de vergadering heeft u een link nodig. Mocht u aanwezig willen zijn, stuurt u dan een mail aan de secretaris. Zij zal u een link sturen waarmee u deel kunt nemen.

  We hopen op een effectieve en gezellige vergadering, en natuurlijk op een massale digitale opkomst!

  Namens het bestuur,

  Sander ten Dam
  Voorzitter

  Klik hier voor de AGENDA